Managementul calitatii griffin

Implementarea unui sistem integrat de management este recomandat pentru întreprinderile dezvoltate care au sau urmeazã sã implementeze mai multe metode de management diferite. Sistemul integrat de control este o combinație specialã de proceduri de companie și de noi sisteme, ceea ce permite o mai bunã realizare a obiectivelor stabilite de companie.

Sistem de management al calitãțiiImplementarea unui sistem integrat de management este unul dintre primele elemente ale dezvoltãrii companiei. Dezvoltarea concurenței încã așteaptã nevoia companiei de ao urma și schimbãri în piațã. Majoritatea întreprinderilor implementeazã sisteme integrate de management care scriu din mai multe subsisteme. Cel mai frecvent întâlnit subsistem este sistemul de management al calitãții, care este baza activitãții multor întreprinderi. Restul subsistemelor pe care companiile le combinã cel mai adesea sunt: sistemul de management al sãnãtãții și securitãții ocupaționale, sistemul de management al securitãții informației, sistemul de management al mediului și întregul sistem sectorial. Aceste pãrți sunt capabile sã se penetreze reciproc, de aceea trebuie integrate.

Care sunt avantajele acestui sistem?Scopul principal al implementãrii sistemelor de management integrat este problema creșterii continue a eficienței. Sistemele integrate sunt caracterizate de o funcționare continuã, spre deosebire de programele tradiționale noi, care sunt limitate în timp. Existã multe beneficii pentru implementarea unui sistem integrat de management. În primul rând, face posibilã creșterea ritmului dezvoltãrii întreprinderii prin optimizarea organizãrii muncii prin definirea clarã a semnificațiilor pentru fiecare tip și departament. Prin integrarea tuturor subsistemelor, costurile vieții lor sunt reduse semnificativ datoritã reducerii la minimum a costurilor legate de viața sa. O companie care este un sistem de gestiune bine pregatit se pune intr-o pozitie demn de incredere, adauga la dezvoltarea prestigiului pe piata si planuieste imaginea dorita.